Wanneer moet een dienst door de opdrachtgever geaccordeerd zijn voor tijdige uitbetaling?