Hoe werkt de terugvordering (indien de opdrachtgever niet betaalt)?