Krijg ik uren uitbetaald als ik een training bijwoon?