Wie krijgt de dienst(en) als een collega dezelfde planbot heeft gemaakt?