Wat wordt er bij ziekte van mij verwacht (rechten en plichten)?